Cung cấp các giải pháp tối ưu cho ngành năng lượng

Sản phẩm của chúng tôi

...

Giám sát PV

Dữ liệu dòng, áp sẽ được đưa về trung tâm nhà điều hành giúp cho việc quản lý, giám sát chính xác và nhanh chóng giảm thiểu tổn thất cho các nhà máy điện mặt trời.

...

KTTV

Dựa trên ứng dụng công nghệ thông minh, hiện đại và tiên tiến, Gec cung cấp các giải pháp về thời tiết, góp phần giảm thiểu rủi ro cho các nhà máy thủy điện đêm lại hiệu quả cao.

...

Tracking

Áp dụng các cảm biến hiện đại, giúp các string solar chuyển động 1 hướng theo mặt trời, Từ đó đêm lại hiệu suất tốt nhất cho tấm pin năng lượng, góp phần cải thiên đáng kể năng suất.

...

Robots

Robots Gec cung cấp các dòng sản phẩm chính như: R1-robot rooftop, R2-robot rooftop hệ cố định, R3-robot farm hệ 4 mét, R3-robot farm hệ 8 mét và các dòng robot theo đơn đặt hàng.

Giới thiệu về R&D Gec


R&D Gec là một bộ phận thuộc phòng kỹ thuật của công ty cổ phần điện Gia Lai, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển. Dựa trên ứng dụng công nghệ thông minh, hiện đại và tiên tiến, R&D cung cấp các giải pháp tự động hóa cho các nhà máy và ứng dụng cho quá trình sản xuất của GEC.

Với số lượng khiêm tốn chỉ 4 thành viên nhưng những công trình nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tự động hóa cho sự phát triển của Gec là không thể phủ nhận.

Bắt kịp công nghệ và hiện đại hóa quá trình sản xuất là phương châm hàng đầu của chúng tôi. Giá trị và những sản phẩm chúng tôi làm ra, góp phần nhỏ vào quá trình tự động hóa của GEC nói riêng và ngành năng lượng của Việt Nam nói chung.

Bạn muốn làm việc với chúng tôi không?

Mọi người làm việc vì số lượng, chúng tôi là việc vì sự tin tưởng của bạn!