Lưu lượng nước về hồ
Data m3/s:

0

Cập nhập lúc:

Lưu lượng nước tua pin
Data m3/s:

Cập nhập lúc:

Lưu lượng nước xả
Data m3/s:

Cập nhập lúc:

Mực nước hồ
Data m:

Cập nhập lúc:

Mực nước hạ lưu
Data m:

Cập nhập lúc:

Dung tích hồ
Data m3:

40.000

Cập nhập lúc:

Dữ liệu P(Kw) :

Tổ máy 1

Dữ liệu P(Kw) :

Tổ máy 2

THÔNG BÁO

Hiện tại nhà máy chưa có cảnh báo
Dữ liệu trong 12h qua

Lịch sử lưu lượng

Xem thêm

Ia-Drang1
Rounded Image
Ia-Drang2
Rounded Image
H'Chan
Rounded Image
H'Mun
Rounded Image
Ayun Thượng
Rounded Image
Ayun Hạ
Rounded Image