Sản phẩm

Rounded Image

Robot R1 Hệ rooftop


Giải pháp được thiết kế để làm sạch bề mặt các tấm Panel năng lượng mặt trời định kì hoặc hằng ngày bằng cách sử dụng Robot tự hành. Robot được thiết kế để di chuyển theo phương dọc hoặc ngang trên các mảng tấm Panel để làm sạch bằng phương pháp sử dụng nước kết hợp sợi chổi Nylon mềm hoặc không dùng nước bằng chất liệu vải lau đặc biệt.

Robot R2 Hệ rooftop cố định


Giải pháp được thiết kế để làm sạch bề mặt các tấm Panel năng lượng mặt trời định kì hoặc hằng ngày bằng cách sử dụng Robot tự hành. Robot được thiết kế để di chuyển theo phương dọc hoặc ngang trên các mảng tấm Panel để làm sạch bằng phương pháp sử dụng nước kết hợp sợi chổi Nylon mềm hoặc không dùng nước bằng chất liệu vải lau đặc biệt.

Rounded Image
Rounded Image

Robot R3 Hệ Farm 4m


Giải pháp được thiết kế để làm sạch bề mặt các tấm Panel năng lượng mặt trời định kì hoặc hằng ngày bằng cách sử dụng Robot tự hành. Robot được thiết kế để di chuyển theo phương dọc hoặc ngang trên các mảng tấm Panel để làm sạch bằng phương pháp sử dụng nước kết hợp sợi chổi Nylon mềm hoặc không dùng nước bằng chất liệu vải lau đặc biệt.

Robot R3 Hệ Farm 6m


Giải pháp được thiết kế để làm sạch bề mặt các tấm Panel năng lượng mặt trời định kì hoặc hằng ngày bằng cách sử dụng Robot tự hành. Robot được thiết kế để di chuyển theo phương dọc hoặc ngang trên các mảng tấm Panel để làm sạch bằng phương pháp sử dụng nước kết hợp sợi chổi Nylon mềm hoặc không dùng nước bằng chất liệu vải lau đặc biệt.

Rounded Image